شهادت و وظیفه و گوی و میدان

دیدید که وقتی انقلاب شد نصر خدا آمد و نه امام خمینی کاره ای بود و نه مردم. فقط فضل خدا نصیب ایرانی و ایران شد که نصرالله و فتح آمد و مردم را دیدید که داخل شدند در زیر چتر اسلام فوج فوج. فسبحان الله و تعالی گفتیم و خدا را از هر وصفی و تعریفی منزه دانستیم. چند باره تسبیحش کردیم. زیرا او را در این کلام امام علی دیدیم که وقتی او را بپرست که او را لایق عبودیت دیدی و عبدش شو.

مردم امتحان شدند. جنگ آمد سختی آمد تحریم آمد موج تبلیغات آمد که اسلام و مسلمان عقب افتاده و جلو انداختیمش.

الان هم هر سال می گم حمله می کنیم. خب بکنید تا حق اتون رو کف دستتون بذاریم زیرا

١- اگر هر روز صبح عده ای را میبینم که از خواب برمی خیزند و دعای عهد می خوانند و می گویند نراه قریبا. یعنی ما ظهورت را نزدیک می بینیم. و قلبا این را درک کن و به قلبت هر روز بفهمان.

٢-اگر میدانیم که روایات به صراحت نبرد آخرالزمان را موید بودند و این فیلم و فیلم های مرتبط آن را ببین. و این لغات را سرچ کن: خسف بیداء و قتل نفس زکیه و خروج سفیانی و خروج یمانی

/ 0 نظر / 63 بازدید