سفر ما با راهیان نور 86

سفر به مشهد ها و قتلگاه ها1)         دوکوهه:?         پادگانی و حسینیه ای و نماز ها و وضو ها و نیرو گرفتن ها و دسته و تیپ شدن ها2)          ستاد راهیان نور شهید آوینی مقر بیمارستان امام علی (ع)3)         اروند رود و فاو:?         پل و آسمان و رودخانه و غواصی و خطرات4)         شلمچه:?         دشتی ساکت اما شنیدنی5)         طلائیه:?         گودی قتلگاه – سه راهی شهادت6)          پادگان ?           مانور – صیجگاه - پرچم سید الشهدا7)         هویزه:?         مقبره ی شهدا8)         مسجد جامع:?         سنگر سنگر ها9)         فکه10)     چزابه11)     دهلاویه12)     شوش دانیال13)     مشهد اردهال

/ 0 نظر / 10 بازدید