اگر ما لیافت شهادت داشتیم ...

عده ای زمان خمینی کبیر لیاقت شهادت را در خود رشد دادند و شهادت به سراغشان آمد

آنها در نبرد آخرالزمانی خویش با همه ی جنود کفر به پا خواستند.

ما هم اگر لیاقت شهادت داشتیم شهادت به دنبال ما می آمد

بهترین کار این است که خود را آماده کنیم.غفلت نکنیم از تربیت نفس.

کتاب جنود عقل و جهل را بخوانیم و بدانیم که اینها عده ای از جنود عقل هستند ذکر شده و بقیه را همه ی ما می دانیم.

پس وقتی علم ما کامل شد نوبت عمل است. که مشکل است اما ممکن.

/ 0 نظر / 74 بازدید