شهید ادامه ی تکاملش کجاست.

 هیچ کس بغیر ذات ایزد تعالى و تقدس بحقیقت ما وراء سدرة المنتهى مطلع و مخبر نیست و بعضى گفته‏اند که ارواح شهدا بسدرة المنتهى میرسد و گروهى دیگر را اعتقاد آنست که همین سدرة المنتهى شجره طوبى است که آن در منتهى جنت است،
این را در تائید حرف هایی که بر من الهام شده بود یافتم٬ و فهمیدم که درست می گویم.

احتجاج-ترجمه غفارى مازندرانى    ج‏2    340

/ 0 نظر / 10 بازدید