نتیجه ی سفر من به راهیان نور

خدایا این بندگان شهید تو بودند که عصر جاهلیت را با آن همه فساد گذراندند و یاران خمینی و مهدی شدند. در زمانه ی ما نیز جنود جهل و طاغوت از فساد چیزی کم نگذاشتند. هنوز هم می توان صدای قافله ی کربلا و هل من ناصر ینصرنی امام حسین را شنید و خود را به آن قافله رسانید. آنها یعنی همین شهدای ما در زمان طاغوت، میتوانستند کار بد را با توجه به محیط فاسد زمانه شان که منعی هم در کار نبود، انجام دهند. اما جوانان کنونی ما با اینکه منع می شوند و حریص تر می شوند و جلوی دستشان هم همه ی آلات قمار و شهوت قابل وصول است و از فیلم های غربی آنها را می بینند و یاد می گیرند و حریص تر و دلباخته تر هم می شوند. چنان می بینند که کارگردانان ماهر به دستور شیطان، نقش ها و طرح های تبلیغاتی گرفته تا فحشا را با جلوه ای دیگر می سازند[1] که جلوه گری های بدتری نیز دارند. هنوز تاریخ تکرار می شود و میبینیم که از ما جوانان امروز نیز عده ای می توانند منافق باشند و درجات و درکات بدتر داشته باشند. اما بالاخره دار دنیا مجل مشخص شدن همه ی این بدی ها و خوبی هاست و هر جا و هر لحظه عاشورایی برپاست. و باید دید در کدامین سپاه فعالیت می کنیم. ادامه ی راه شهیدان نیز هماهنگ است با راهی که آنها به عنوان مقدمه با نام انسان سازی و خود سازی پیش رفتند و تا قدم آخر که همان شهادت است، کامل کردند و به انتها و سرانجام نیک رساندند. ما نیز باید همین قدم خودسازی را برداریم و ببینیم که خداوند چه وظیفه ای را به ما محول می کنند و کدام مسئولیت و کدام خدمت گذاری را به عنوان آزمایش بزرگ به ما محول می کنند.به قول آیت الله بهجت (حفظه الله) دوری از گناهان اولین قدم تنها قدم سیر و سلوک است و باید توجه کنیم و دقت کنیم ببینیم، با دوری از هر گناه چه نکته ایریز به ما الهام می شود و سعی کنیم آن را جدی بگیریم تا در جا نزنیم.


[1] و بقیه ی رسانه های تصویری هم که مانند ماهواره و اینترنت و بدتر از همه موبایل
/ 2 نظر / 15 بازدید
مهرداد امامی رودسری

راهی راکه سالک در چندین سال می پیماید عاشق در چشم بر هم زدنی می رود در ضمن سایت زیر هم حضورتان معرفی می- گردد www.ostad-tayyeb.blogfa.com