ایثار وقتی محقق می شود

که تمرین کرده باشیم

تمرین ایثار با کذشت شروع میشود

با کنترل خشم و 

تکه ننداختن به دیگران

با همه نرم خو بودن

نه بخاطر مقام و شغل و بیزینس

بلکه وقتی با زیر دست روبرو می شوی باید بتوانی بر اساس عدالت مهربان هم باشی

دلسوز باشی

مهم آن است که آن وقت که قدرت داری و زود داری ،زور نگویی و صدایت را بالا نبری و مراعات کنی و بدانی که ...

با رعایت اخلاق و در چار چوب عقل و اخلاق وظیفه داری و در ضمن نتیجه هم میگیری

هر جقدر فکر کنی که با استدلال های عجیبت ات که برای خودت اصلا عجیب نیستند میتوانی ذره ای تاثیر ماندگار بگذاری

هر گاه کسی از تو تعریف کرد شیطان را حس کن. شیطان را ملاحظه کن. بدان که هر لحظه آزمایش ها برای توست. یقین کن که هر لحظه آزمایش است.

از آن طرف دیگر تو خیالات داری. باور کن که توهمات داری. بپذیر که انسان گرفتار توهم می شود. از خودت مبرا ندان آنطور که هیچ رسولی و حتی یوسف پیامبر خودش را مبرا نمی دانست

دور و برت را نگاه کن مردهی هستند که باور ندارند توهم دارند. پس بدنبال علاج و راه حل هم نیستند. هیچ علاقه ای به نوشتن به مطالعه به خود ارزیابی و محاسبه و مراقبه نمیبینند.

توهم نمیبینی بدبخت. بد بخت کیست کسی که نمی داند و نادان است و برای دیگران شعر آنکس که نداند که نداند میخواند...

توهم هایت بسیار است.

خیال برت داشته که فکر می کنی روش های غربی در حکومت و زمین اسلامی قابل کاشت است

اگر هم ظاهرا این تنه ی خشکیده در این خاک بنشیند ، نتیجه نمیدهد و جوش نمی خورد و نمیگیرد و بالخره خشک خواهد شد

پس زور نزن و جوشنخور و عجله نکن و عجول نباش

که العاقبة للمتقین و المخص

/ 0 نظر / 96 بازدید